НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

001 23Минатата година Мобилност Македонија со здружените членки имаше активност на прибирање на барања од членови за добивање на ортопедски помагала (колички, штаки, одалки...), како донација од хуманитарната организација "Црквата на Исус Христос на светците од подоцнежни дни" од САД.
Во меѓувреме, се смени тимот на директори на организацијата за Македонија и Косово со заминувањето на Дарон и Карен Хадок, и се направи подолга пауза од скоро една година.
Денес во канцеларијата на сојузот се сретнав со новите хуманитарни директори на организацијата, Клеј и Кетрин Стрингам, со кои по кусото претставување се договоривме да ги продолжиме активностите, всушност како да започнуваме од почеток, до понеделник треба да им го испратиме списокот на бараните помагала, а тие пак да најдат можност за транспорт на контејнерот од Кина.
Како и да е, соработката продолжува.

 001 23