НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

006Спортистите Елена Давитковска и Златко Арсовски од 24-27.08.2023 година во Врњачка Бања, учествуваа на 31 Републички спортски игри на параплегичари и квадриплегичари на Срвија во организација на СПИКС.
Елена Давитковска освои: 2-ро место во копје со резултат од 8,15 метри, 3-то место во диск со резултат од 8,47 метри, 3-то место во ѓуле со резултат од 3,70 метри.
Златко Арсовски освои: 4-то место во диск со резултат од 11,69 метри, 9-то место во копје со резултат од 8,50 метри, 11-то место во ѓуле со резултат од 4,22 метри.