НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

001Во рамките на нашите заложби за вработување на лицата со телесен инвалидитет, во прилог дописот и флаерот кој господин Ardian Skikuli од УНДП го достави до сојузот:
„Почитувани,
Ве информираме дека програмата за самовработување-лица со попреченост е во тек и е отворена за пријава на потенцијални кандидати. Ве молам споделете ја информацијата со Вашите мрежи, со цел истата да пристигне до што е можно поголем аудиториум.“
 
Мобилност Македонија ги повикува сите заинтересирани членови подетално да се информираат и да се пријават во програмата во локалните центри за вработување во местото на нивното живеење.