НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1Од 06-09.06.2019 година во Струга и Охрид, во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија, и во соорганизација со Македонскиот параолимписки комитет, се одржаа 31 Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија.

Натпреварите се одвиваа во 3 спорта: стрелаштво, атлетика и пинг понг а на игрите учествуваа 115 натпреварувачи. Игрите и оваа година имаа меѓународен карактер (особено во пинг понг) и на истите учествуваа спортисти од: Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора и домаќинот Македонија.
Мобилност Македонија упатува најголеми и најискреми честитки до сите спортисти, учесници на игрите, заради фер плеј настап, срдечна атмосфера и коректно натпреварување меѓу спортистите во сите спортски дисциплини кои беа на програма на игрите, а ги имаше навистина многу.
На игрите на покана на Македонскиот параолимписки комитет присуствуваше и претседателот на Параолимпискиот комитет на Србија, Зоран Миќовиќ, генералниот секретар, Бојан Јаќимовиќ и Светомир Младеновиќ, самостоен стручен соработник во комитетот. Со нив одржавме работен состанок на кој разменивме искуства и договоривме чекори за идна соработка.
СТРЕЛАШТВО
Воздушен пиштол 06.06.2019 17,30h
1.Оливера Н.Бикова-БТ 90, 96, 94,95, 95,94 = 564
2.Александар Јовановски-СК 88,93,91,89,91,91=543
3.Ванчо Каранфилов-СК 89,91,92,90,96,85 = 543
4.Небојша Пејовски-СУ 87,84,84,81,81,84=501
5.Михајло Михајлов-КВ 71,76,76,81,81,74 =459
6.Тони Митровски-СК 71,72,51,86,65,68=413
Воздушна пушка СХ1 06.06.2019 17,30h
1.Васко Стефановски-БТ 81,81,83,85 = 330
2.Ѓорѓи Здравески-ПП 82,83,81,75 = 321
3.Новча Тодоровски-КУ 78,81,73,75 = 307
4.Бранимир Јовановски-КУ 79,78,70,78 = 305
5.Виктор Димитриевски-ТЕ 80,74,67,69 = 290
6.Небојша Пејоски-СУ 69,72,70,66 = 277
7.Зоран Јовановски-СР 69,63,72,70 = 274
8.Стеван Ангелески-ПП 67,70,68,64 = 269
9.Менде Дивјаковски-БТ 70,74,59,55 = 258
10.Елизабета Тодоровска_КУ 43,70,66,74 = 253
11.Тони Митровски-СК 62,58,70,61 = 251
12.Златко Арсовски-КО 43,39,36,36 = 154
 
ПИНГ ПОНГ
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Лилјана Мицовска – Кочани
2. Олга Ристовска – Скопје
3. Наташа Црвенковска – Битола
4. Магдалена Делова – Кавадарци
5. Тајна Ристеска – Прилеп
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Бранимир Јовановски – Куманово
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Васил Росомански – Кавадарци
4. Игор Димитриев - Струмица
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Игор Постолов – Струмица
3. Тони Митровски – Скопје
4. Томи Јаневски – Битола
5. Костадин Николов - Струмица
6. Николчо Делов – Кавадарци
7. Васко Стефановски – Битола
8. Ванчо Каранфилов – Скопје
9. Антон Коцевски - Велес
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Страшко Коцевски – Куманово
2. Небојша Ташиќ – Куманово
3. Дејан Алексаовски - Скопје
4. Зоран Трајановски – Скопје
5. Ристе Станковски - Велес
6. Зоран Димов – Велес
7. Митко Сотировски – Охрид
МЕЃУНАРОДНО ПИНГ ПОНГ
МАЖИ КЛАСИ 3-5
1. Небојша Илиќ – Србија
2. Милош Стојиљковиќ – Србија
3. Самра Којиќ – Црна Гора
4. Зоран Јовановски – Македонија
5. Братислав Костиќ - Србија
6. Васил Росомански – Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Милован Јаниќијевиќ - Србија
2. Рубинчо Ристески – Македонија
3. Горан Вељковиќ – Хрватска
4. Ѓуро Кривокапиќ – Црна Гора
5. Игор Постолов – Струмица
6. Тони Митровски – Скопје
7. Урош Гугољ – Црна Гора
8. Сашо Зоев – Бугарија
9. Џејхан Ташчт - Бугарија
10. Томи Јаневски – Битола
11. Марјан Зафировски – Македонија
12. Омар Касас - Бугарија
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Томислав Блажевиќ – Хрватска
2. Дејан Башановиќ – Црна Гора
3. Страшко Коцевски – Македонија
4. Дејан Алексаовски - Македонија
5. Зоран Трајановски – Скопје
ЖЕНИ КЛАСА 6-10
1. Ивана Медведовиќ – Хрватска
2. Сњежана Ивчевиќ – Хрватска
3. Милијана Ќирковиќ – Црна Гора
4. Олга Ристовска – Македонија
5. Наташа Црвенковска - Македонија
ЕКИПНО ПИНГ ПОНГ
Класа 2-5
1. Србија (Милош Стојиљковиќ / Братислав Костиќ)
2. Србија-Црна Гора (Небојша Илиќ / Самра Којиќ)
3. Македонија (Зоран Јовановски / Васил Росомански)
Класа 6-8
1. Македонија 3 (Тони Митровски / Игорчо Постолов)
2. Македонија 1 (Рубинчо Ристески / Марјан Зафировски)
3. Црна Гора (Милијана Ќирковиќ / Ѓуро Кривокапиќ)
4. Србија-Бугарија (Милован .Јаниќијевиќ / Омар Касас)
5. Бугарија (Џејхан Ташчт / Сашо Зоев)
6. Македонија 2 (Томи Јаневски / Васко Стефаноски)
Класа 9-10
1. Македонија/Црна Гора (Страшко Коцевски / Дејан Башановиќ)
2. Хрватска 2 (Ивана Медведовиќ / Сњежана Ивичевиќ)
3. Хрватска 1 (Томислав Блажевиќ / Горан Велјковиќ)
4. Македонија (Зоран Трајановски / Дејан Алексовски)
АТЛЕТИКА
Мажи 36-38, 42-44 и општа (28 спортисти)
1.Никола Пеев Ф36 -Гевгелија 1779 поени
2. Дејан Ѓорѓиевски Ф42 -Скопје 1670 поени
3.Александар Талески општа-Гевгелија 1514 поени
Жени 54-57 (7 спортистки)
1.Сафета Тргиќ Ф54-БиХ 1471 поен
2.Елена Давитковска Ф56-Куманово 1398 поени
3.Орхидеја Срезоста Ф57-Гевгелија 1325 поени
Жени 37, 42-46 и општа (13 спортистки)
1.Лидија Успрцова Ф42-Штип 1277 поени
2.Силвана Трајковска општа-Скопје 1268 поени
3.Нада Цветковска Ф46-Куманово 1234 поени
Мажи 53-57 (18 спортисти)
1.Гоце Миновски Ф53-Скопје 2101 поен
2.Рефик Ибрагиќ Ф-53-БиХ 1543 поени
3.Зоран Јовановски Ф55-Струмица 1506 поени
Ова традиционална програмска активност е реализирана со средства од игри на среќа добирни преку Министерството за труд и социјлна политика