НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1На 20.12.2017 година во кабинетот на Претседателот на Владата на РМ, Зоран Заев беше одржана работна средба со претседателот на Мобилност Македонија и на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ. Беа дискутирани повеќе прашања од интерес на членството во однос на досегашните постигнувања и трите работни средби со Комисијата за ортопедски помагала при ФЗОМ, за пристапноста на институциите и општото опкружување во целост, за функционирањето на Националното координативното тело, очекуваната конститутивна седница во новиот состав во првата половина на 2018 година и други програмски планови содржани во програмата на сојузот за 2018 година. Добивме целосна поддршка од Премиерот Зоран Заев кој меѓу другото истакна: „Кога велиме дека градиме едно општество за сите, велиме и дека сме пријатели и создаваме пријателска средина и за лицата со посебни потреби. Затоа ги охрабрувам сите институции да работат исклучиво во насока на подобрување на условите за живот и на овие наши сограѓани.“