НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

1На 13 декември во Собранието на РМ, Мобилност Македонија преку генералниот секретар Софка Прчева, оствари работна средба со пратениците Горан Милевски и Јулијана Николова Либерално демокртаска партија.

На средбата, пратениците беа запознаени со целите и задачите на Мобилност Македонија, како и со програмата за работа, во која потенциравме дека главните активности првенствено се фокусирани на пристапноста, достапноста, образованието, вработувањето, здравствената заштита, социјалната заштита, подигнување на јавната свест и сл. 


Како препорака од членството, сублимирана во канцеларијата на Мобилност Македонија, беше посочена потребата од измени и дополнување на: Законот за јавни патишта, Законот за патен сообраќај, Законот за високо образование, Закон за здравствено осигурување... Добивме максимална поддршка за реализација на предложените измени и дополнувања на споменатите закони како и датум за наредна средба.